• slidebg1

Használt autó garancia

Bizonyára felmerül minden vásárlóban a kérdés, hogy milyen garanciát, szavatosságot várhat el cégünktől egy használt autó vásárlása esetén, illetve miért érdemes tőlünk használt autót vásárolni.

A magyar jog szerint alapvetően kétfelé kell osztani a vásárlást, aszerint, hogy jogi személyiségtől (vállalkozástól), vagy magánszemélytől vásárolunk-e.

A jogilag egyszerűbb eset, amikor magánszemélytől vásárol valaki autót. Ebben az esetben NEM fogyasztói szerződésről beszélünk, a jogszabály egy év kellékszavatosságot ír elő*, amennyiben az adásvételi szerződésben ez nincs másképpen rögzítve. A hibás teljesítés bizonyítása ilyenkor a vásárló dolga. Tehát, ha a szavatosságot kizárták a szerződésben, akkor nincs esély a szavatossági igény érvényesítésére. Amennyiben ezt nem zárták ki, akkor is nagyon nehézkes a vevő igazának a bizonyítása egy magánszeméllyel szemben.

Sokkal előnyösebb jogilag a használt autó vásárló számára, ha az autót kereskedőtől (pl. az Ivanics Csoporttól) vásárolja. Ez esetben fogyasztói szerződésről beszélünk.
A törvény minimálisan 1 év szavatosságot ír elő, és ettől szerződésben sem lehet eltérni.
Az egy éves kellékszavatosság ideje alatt ráadásul ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt. Ez azt jelenti, hogy az első egy évben felbukkanó hiba esetében a kereskedő tartozik automatikusan helytállással, ezen kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ennek tipikus esete, ha a fogyasztó a gépjárművet nem rendeltetésének megfelelően használta.** Nem szabad ugyanakkor azt elfelejteni, hogy az autó használtsági fokából eredő hibákért nem felelhet a kereskedő.

 

Használtautó szavatosság

Az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ez azt jelenti, hogy ha vásárol valaki egy használtautót, akkor annak nincsenek olyan hibái, amik rejtettek, esetlegesen olyan hibái, amik a vásárlás pillanatában már fennálltak. A szavatossági időn belül keletkező hibát meg kell vizsgálni aszerint, hogy olyan körülmény miatt következett-e be, ami már a vásárlás pillanatában is adott volt.


Alapvetően csak olyan autókereskedőtől érdemes használt autót vásárolni - Pl.: IvanicsCsoport - mely  valóban egy sok éve létező, stabil vállalkozás, különben nem valószínű, hogy a vevő bármilyen szavatossági igényt a későbbiekben érvényesíteni tud.

 

*Ptk. 6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése] 
(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

**Hatályba lépett 2022.I.1-jén:

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

Hatály: fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre, valamennyi ingó áru adásvételére, függetlenül azok új vagy használt jellegétől, valamint értékétől.

11. § (1) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

Visszahívjuk?

+36

* A megadott telefonszámot nem használjuk fel későbbi, marketing célú megkeresésre.
Update cookies preferences