Adatvédelem

IVANICS CSOPORT

ÜGYFÉL ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2022.03.29.

 

MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?

KI AZ ADATKEZELŐ?

MILYEN CÉLOKBÓL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATAIT?

KINEK TESSZÜK HOZZÁFÉRHETŐVÉ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

HOGYAN ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

AZ ÖN JOGAI

MIKÉNT LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

 

IVANICS CSOPORT

ÜGYFÉL ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2022.03.29.

 

MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?

 

Az IVANICS CSOPORT elkötelezett a személyes adatok magas szintű védelmével kapcsolatosan, ezért tájékoztatja ügyfeleit és weboldalának látogatóit, hogy adatkezelése során az alábbi Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat értelmében jár el.

A szabályzat célja, hogy tájékoztatást nyújtsunk arról, hogy miként kezeljük és továbbítjuk az Önhöz kapcsolódó adatokat, melyeket a jelen weboldal látogatása során, vagy akkor gyűjtünk, ha a weboldalon található elérhetőségek útján felveszi velünk a kapcsolatot. A jelen Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat csak a természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

 

Törekszünk arra, hogy minél pontosabban betartsuk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, ezért részletesen bemutatjuk az egyes adatkezelési tevékenységeinket, hogy mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja-e azokhoz, vagy sem.

Minden személyes adatot egy konkrét adatkezelési cél érdekében kezelünk (pl. Önnel kötött szerződés teljesítése, vagy hírlevelek küldése). Az adatkezelési célokat nem kapcsoljuk össze egymással (pl. hírlevelet csak akkor küldünk Önnek, ha a szerződéskötésnél ehhez Ön külön, kifejezetten hozzájárult).

Egy adásvételi szerződés teljesítése során jellemzően több okból is kezeljük az adatait (pl. számlázás, áru kiszállítása, adatszolgáltatás hatóságok részére, jótállási vagy szavatossági igények teljesítése, panaszkezelés). Egy adásvételi szerződés teljesítését követően a szerződést és a kapcsolódó számlákat jogszabály által előírt ideig meg kell őriznünk, vagy azokra a jogi igények érvényesítése érdekében lehet szükség.

Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk (szükség esetén kérve az Ön hozzájárulását).

Adatkezelésünket az alábbiakban adatkezelési célonként részletesen bemutatjuk.

Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

A szabályzatot folyamatosan frissítjük, hogy megfeleljen az időközben módosuló jogszabályi háttérnek és az IVANICS CSOPORTNÁL a személyes adatokra vonatkozóan tett intézkedéseknek. Amennyiben az Ön személyes adatai felhasználása tekintetében jelentős vagy alapvető változtatásokat vezetnénk be, úgy erről Önt a weboldalunkon jól láthatóan elhelyezett tájékoztató vagy az Ön részére közvetlenül megküldött értesítés útján tájékoztatjuk. Ha esetleg Ön ezekkel a változtatásokkal nem ért egyet, kérjük, hogy a továbbiakban ne használja a jelen weboldalt.

 

KI AZ ADATKEZELŐ?

 

Az IVANICS CSOPORT (melynek tagjai név szerint: az Ivanics Kft., székhely: 1221 Budapest, Kártya u. 1-3.; az Ivanics Autópark-kezelő Kft., székhely: 8097 Nadap, Haladás út 56., az Ivanics Motor Kft., székhely: 1116 Budapest, Méhész u. 2-4.; és a Bella Marine Kft., székhely: 1116 Budapest, Méhész utca 2-4., képviseli: Ivanics Lajos ügyvezető, mint közös adatkezelők) a személyes adatainak a kezelését végző adatkezelő. Tekintettel arra, hogy együttes, közös adatkezelés történik, az adatkezelők egyetemlegesen felelnek és az Adatkezelő kifejezésen mindegyik önálló adatkezelőt érteni kell.

 

MILYEN CÉLOKBÓL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

 • WEBOLDAL SZERVER NAPLÓZÁSA

 

 

Weboldalunk meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozásának érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Azonosítószám, dátum, időpont, meglátogatott oldal címe

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés f) pontja, ugyanis a jogos érdekünk fűződik a weboldal biztonságos működéséhez, valamint a visszaélési kísérletek megelőzéséhez

A felhasználói munkamenet lezárultáig

Informatikai Szolgáltatók

 

A naplóállományunk elemzése során felmerült személyes adatokat más információval nem kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk. A meglátogatott oldal címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

 

 • HONLAP COOKIE KEZELÉSE

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a weboldal a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás alkalmával olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a

felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok

tárolása, az adatvesztés megakadályozása,

webanalitikai mérések

azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott

oldal

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

harminc perc

Informatikai Szolgáltatók

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

 • HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS, eDM MEGKERESÉSEK, SZERVIZ EMLÉKEZTETŐK KÜLDÉSE

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

címzett személyre szabott tájékoztatása az IVANICS CSOPORT legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

 

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok (név, e-mail cím, telefon, postai cím), valamint az autóvásárlással kapcsolatos érdeklődési körre vonatkozó adatok, korábbi szolgáltatás témája, kapcsolódó új szolgáltatás témája.

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása

Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az Adatkezelő adatvedelem@

ivanics.hu e-mail ill. 1116 Budapest, Méhész u. 2-4. szám alatti levélcímére küldött lemondási kérelem útján.

 

Leiratkozásig, tiltakozásig, vagy az érintett részéről érdekmúlásig (pl. már nincsen olyan eszköze, amely kapcsán a szervizelési szolgáltatás releváns lenne).

 

Érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás felajánlása, Adatkezelő piacának bővítése.

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok (név, e-mail cím, telefon, postai cím), valamint az autóvásárlással kapcsolatos érdeklődési körre vonatkozó adatok, korábbi szolgáltatás témája, kapcsolódó új szolgáltatás témája.

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f))

Tiltakozásig, vagy az érintett részéről érdekmúlásig (pl. már nincsen olyan eszköze, amely kapcsán a szervizelési szolgáltatás releváns lenne)

vagy jogos érdek megszűnéséig.

 

 

 • SZERVIZ BEJELENTKEZÉS

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Szerviz-

szolgáltatások biztosítása és előkészítése munkafelvétel vagy online szerviz bejelentkezés révén

(pl. alkatrész készlet ellenőrzése, hiba leírása, időpont egyeztetése)

A gépkocsinak az űrlapon megadható adatai (ideértve a jármű rendszámát, alvázszámát, típusát, évjáratát és a megtett kilométerek számát)

szerviz folyamatok
időpont
név
e-mail cím
telefonszám
igényelt szolgáltatás megjelölése,
preferált dátum,
preferált időpont

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja, az az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

elévülési időben (5 évig), vagy garanciális időben, ha az hosszabb, mint az elévülési idő, vagy importőr vagy gyár által előírt határidő, ha van ilyen

Online szerviz bejelentkezés esetén: Informatikai Szolgáltatók

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a foglalási rendszerünk optimális kihasználása érdekében a foglalt időpontot egy nappal megelőzően telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot az időpont megerősítése érdekében. Kérjük, hogy amennyiben ehhez nem járul hozzá, azt szíveskedjen előzetesen jelezni számunkra.

 

 • ONLINE CHAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

ügyfél-kapcsolattartás online chat ügyfélszolgálat révén

felhasználónév

valamint a chatelés során megadott egyéb személyes

adatok

 

 

 

 

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

a chatelést követő legfeljebb 5 év

Informatikai Szolgáltatók

 

 • ÜZENETKÜLDÉS A WEBOLDALON KERESZTÜL

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

üzenetküldés a weboldalon keresztül

név

e-mail cím

ügyfél által megadott egyéb adatok

 

 

 

 

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

a válaszadást követő legfeljebb 3 hónapig

Informatikai Szolgáltatók

 

 • TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

 

Az IVANICS CSOPORT az ügyfélszolgálat bejövő és a kimenő telefonbeszélgetéseit rögzíti.

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Szolgáltatások és termékek biztosítása, ügyfél-

kapcsolattartás, az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás

azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja,

a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

legfeljebb 5 év

Informatikai Szolgáltatók

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: telefonon keresztüli ügyintézés elmaradása, személyes ügyintézés szükségessége.

 

 • PANASZKEZELÉS

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Panaszt benyújtó ügyfelek ügyének beazonosítása, a panaszok kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások lefolytatása

panaszkezelési jegyzőkönyv adatai:

- panaszt benyújtó neve

- panaszt benyújtó címe

- panaszt benyújtó telefonszáma

- panaszt benyújtó e-mail címe

- valamint a panasz leírása kapcsán megadott egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján

Panaszok esetén: a jegyzőkönyvek kiállításától (panasz ügyintézés megkezdésétől), számított 5 évig (jogszabályi határidő).

Alternatív vitarendezést igénybevevők adatai a Békéltető Testületnek kerülnek átadásra.

 

 • MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Gépjárművek műszaki megvizsgálásával és környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos ügyviteli eljárás feltételeinek teljesítése

Meghatalmazó neve, lakcíme, személyi igazolvány száma, anyja neve, születési helye és ideje; gépjármű rendszáma, alvázszáma, gyártmánya, típusa

GDPR 6. cikk (1) e) pontja, közhatalmi jogosítvány gyakorlása vonatkozó szerződés alapján a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján

Legfeljebb 5 év

Az adatok kizárólag a nyilvántartó közlekedési hatósági Hatósági Keret Rendszer (HKR) részére kerülhetnek továbbításra

 

 • KÁRÜGYINTÉZÉS

 

Az IVANICS CSOPORT mint a biztosító által a kárrendezés során adatfeldolgozóként igénybe vett közreműködő, kárszakértő, adatrögzítő és kapcsolattartó személy kezeli a gépjármű kárbejelentésekkel kapcsolatos személyes adatokat az alábbiak szerint:

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Az adatkezelés célja a gépjármű kárbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés és a kárrendezés.

A kárbejelentő nyomtatványon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a vezetői engedéllyel, a gépkocsival és a káreseménnyel kapcsolatos adatok;

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján a biztosítási szerződés teljesítése érdekében a biztosító utasítása alapján adatfeldolgozói minőségben kezeljük az adatokat a megbízásunk fennállása alatt

A jogalap rendezését követően 3 hónapig őrzünk meg káranyagot.

A biztosító utasítása szerint az adatfeldolgozási szerződésben foglaltak szerint.

 

Amennyiben az érintett nem adja meg a kárrendezéshez szükséges személyes adatokat, előfordulhat, hogy a biztosító a kárrendezést nem tudja lefolytatni, melynek eredményeként a szolgáltatás nyújtását a vonatkozó biztosítási szerződésben, illetve jogszabályban rögzített esetekben megtagadhatja.

 

 • ÚJ GÉPJÁRMŰ AJÁNLATKÉRÉS ÉS ADÁSVÉTEL

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Ajánlatkérésnél új személy- vagy haszongépjárműre kért ajánlatban foglaltak megvizsgálása, válaszadás;

 

 

Ajánlatkérésnél az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok;

 

 

Ajánlatkérésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés szerződés előkészítéséhez szükséges (készlet ellenőrzése, egyeztetések: vásárlás időpontja, opcionálisan finanszírozási ajánlat);

 

Ajánlatkérésnél az ajánlatkérés beküldésétől számított 5 évig;

 

 

Importőr (ajánlatkérésben foglaltak teljesítése)

 

Informatikai Szolgáltatók

 

 

Adásvételnél új személy- vagy haszongépjármű értékesítése.

Adásvételnél az adásvételi szerződésen megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, gépjármű adatai, számlázással kapcsolatos adatok (továbbá tanúk adatai).

Adásvételnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (számlázás, áru beszerzése/átadása, adatszolgáltatás hatóságok részére, kötelező biztosítás intézése, szavatossági/garanciális igények teljesítése).

Adásvételnél az adásvételi szerződés teljesedéséig ill. az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig vagy arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségé-nek végéig.

Importőr (szolgáltatásfejlesztés)

Elégedettség-mérés

Finanszírozó bank: önálló adatkezelőként, saját felelősségi körében jár el

Informatikai Szolgáltatók

 

 

 • HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ AJÁNLATKÉRÉS ÉS ADÁSVÉTEL

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Ajánlatkérésnél használt személy- vagy haszongépjárműre kért ajánlatban foglaltak megvizsgálása, válaszadás;

 

 

Ajánlatkérésnél az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok;

 

 

Ajánlatkérésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés szerződés előkészítéséhez szükséges (készlet ellenőrzése, egyeztetések: vásárlás időpontja, opcionálisan finanszírozási ajánlat);

 

Ajánlatkérésnél az ajánlatkérés beküldésétől számított 5 évig;

 

 

Importőr (ajánlatkérésben foglaltak teljesítése) • Informatikai Szolgáltatók;

 

 

Adásvételnél használt személy- vagy haszongépjármű értékesítése. Autóbeszámítási igény és a megállapodott ár dokumentálása, későbbi bizonyítása és kapcsolattartás.

Adásvételnél a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint kötelezően rögzítendő adatok (továbbá tanúk adatai): név, cím, telefonszám, e-mail cím, beszámítandó gépjármű adatai, finanszírozás adatai, ajánlott beszámítási ár, megállapodott beszámítási ár, vásárolni kívánt jármű.

Adásvételnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (számlázás, áru beszerzése/átadása, adatszolgáltatás hatóságok részére, kötelező biztosítás intézése, szavatossági/garanciális igények teljesítése).

Adásvételnél az adásvételi szerződés teljesedéséig ill. az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig vagy arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségé-nek végéig.

Finanszírozó bank: önálló adatkezelőként, saját felelősségi körében jár el

Informatikai Szolgáltatók

 

 

 • RÖVIDTÁVÚ VAGY TARTÓSBÉRLETI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN AJÁNLATKÉRÉS ÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Ajánlatkérésnél személy- vagy haszongépjármű bérlésére vonatkozó ajánlatban foglaltak megvizsgálása, intézése.

Ajánlatkérésnél az egyeztetés során bekért ügyfélazonosítási és kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok

Ajánlatkérésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés szerződés előkészítéséhez szükséges (készlet ellenőrzése, egyeztetések: felszereltségi igények, bérleti időtartam, bérleti díj).

Ajánlatkérésnél az ajánlatkérés beküldésétől számított 5 évig.

 

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

Bérlésnél személy- vagy haszongépjármű bérbeadása határozott időtartamra.

Bérlésnél a bérleti szerződésben megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, a bérelt gépjármű adatai, átadáskori/visszavételkori állapotra vonatkozó és számlázással kapcsolatos adatok.

Bérlésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (számlázás, gépjármű átadása/visszavétele, állapotfelmérés, adatszolgáltatás hatóságok részére, kötelező biztosítás/autópálya matrica intézése)

A bérleti szerződés teljesedéséig.

Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

 

 • GPS ADATOK

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Használatba adási szerződésben, rövidtávú bérlésre vonatkozó Általános Bérleti Feltételekben illetve Tartósbérleti keretszerződésben foglalt gépjármű használati szabályok betartásának ellenőrzése;

 

vagyonvédelem: gépjárművek eltulajdonításának megakadályozása,

 

az esetleges jogsértések észlelése, megelőzése, bizonyítása

gépjármű rendszáma

indulás és érkezés időpontja: dátum, óra, perc

kilométeróra állása, megtett kilométer

összes elhasznált üzemanyag mennyiség

gépkocsivezető neve, lakcíme, vezetői engedély száma gépjármű tartózkodásának pontos helye induláskor, érkezéskor, menet közben és a megállás helye (* privát használatra kapcsolt autók esetében mindig csak az utolsó céges pozíció ismert)

tankolás helye, ideje

vezetési szokásokkal kapcsolatos információk: rendszerértesítések rendellenes fékezésről, gyorsulásról, sebességkorlátozások megsértéséről

gépkocsik magáncélú használata során megtett kilométerek száma

parkolással kapcsolatos információk

értesítések meghatározott zónák elhagyásáról

GDPR 6. cikk a) pontja: önkéntes hozzájárulás

 

Munkavégzésre irányuló jogviszony esetén az adatkezelési hozzájárulás önkéntessége nem értelmezhető, ezért az adatkezelés jogalapja részben törvényen alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja), részben a munkáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), mely a munkavállaló hozzájárulásától függetlenül jogszerűvé teszi az munkáltató adatkezelését, , tekintettel arra, hogy az 5 lépcsős érdekmérlegelési teszt elvégzése alapján megállapításra került, hogy a munkáltató jogos érdeke arányosan korlátozza a munkavállalók személyes adatok védelméhez való jogát, ugyanis a járműkövető rendszer céges-privát kapcsoló funkciójának megfelelő használata biztosítja a személyes adatok védelmét.

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a lokációs adatok legfeljebb 90 napig kerülnek tárolásra.

 

A helymeghatározó infrastruktúra tulajdonosa részben az Ivanics Kft., részben az Ivanics Autópark-kezelő Kft.

A rögzített adatokhoz az alábbi személyek férnek hozzá a feladatuk ellátásához szükséges mértékben (azaz a szükséges hozzáférés elve alapján):

a) IVANICS CSOPORTON belül:

aa) Gépjármű bérleti szerződésben foglaltak ellenőrzéséért felelős autópark-kezelő munkatársak;

ab) valamint a cégcsoport informatikus munkatársai;

b) végül pusztán technikai ellenőrző funkciók elvégzése érdekében az ITS Protection Kft. – a helymeghatározó szolgáltatás üzemeltetése érdekében és céljából az ehhez szükséges mértékben.

A rögzített adatokat a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítására, illetve az elkövető azonosítása céljából tekinthetik meg az arra jogosult személyek.

Az adatok továbbítására jogellenes magatartás vagy kötelezettségszegés bizonyításaként, folyamatban lévő eljárás esetén van lehetőség a lefolytató hatóságok, bíróság felé.

Az adatkezelés során az IVANICS CSOPORT a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésekor nem alkalmaz adatfeldolgozókat.

 

 • TESZTVEZETÉS

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Tesztvezetésre jelentkezés esetén új személy- vagy haszongépjármű tesztvezetésére jelentkezés regisztrálása.

Tesztvezetésre jelentkező vonatkozásában név, születési hely, idő, lakcím, jogosítvány száma, jogosítvány érvényessége, jogosítvány kategóriája, kelt, aláírás, tesztvezetés adatai.

Adatkezelő jogos érdekén alapul és a szolgáltatás igénybe vételének feltétele.

 

Az űrlapon megjelölt tervezett vásárlási időpontot követő 6 hónapig, illetve arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

 

 

 • ÁLLAPOTFELMÉRÉS/SZERVIZ

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Gépjármű állapotának felmérése, illetve a szerviz elvégzése.

Az állapotfelmérő lapon, illetve a munkalapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a gépjárműre (felszereltségére, állapotára) vonatkozó adatok, baleseti bejelentőn szereplő adatok, megjegyzések, szervizműhelyben a gépjárműről készített biztonsági kamerafelvétel.

A GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

A szervizelt gépjármű igazolt átvételéig, illetve a garancia lejártáig.

 

Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.

 

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Importőr (szolgáltatásfejlesztés)

 

Elégedettségmérés

 

Informatikai Szolgáltatók

 

 • ALKATRÉSZ AJÁNLATKÉRÉS ÉS VÁSÁRLÁS

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Alkatrész igénylésére vonatkozó adatok megvizsgálása és a rendelés intézése.

Az űrlapon/telefonon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a keresett alkatrészre vonatkozó adatok.

Ajánlatkérésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szállítási szerződés előkészítéséhez szükséges (készlet ellenőrzése).

Az adásvételi szerződés megkötésééig, ennek hiányában az ajánlat közlésétől számított 3 hónapig.

 

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

Alkatrész vásárlása

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási, számlázási, szállítási adatok, megrendelt termékekre vonatkozó adatok, fizetési mód, végösszeg, megjegyzés.

Vásárlásnál a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (számlázás, áru beszerzése/kiszállítása, alkatrésztől függően: szavatossági/garanciális igények teljesítése)

Az adásvételi szerződés teljesedéséig.

 

Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.

 

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Futárszolgálat

(Innight Hungary Kft., 2046 Törökbálint, Hosszúrét 062 hrsz.)

 

 

 • SZÁMLÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok: Megrendelő neve és címe

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján

 

A kiállítástól számított 8 évig.

 

Az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

-

 

 

 • NYEREMÉNYJÁTÉK

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Az IVANICS CSOPORT által szervezett alkalmi nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, valamint a nyertes kiértesítése.

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint az autóvásárlással kapcsolatos érdeklődési körre vonatkozó adatok.

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az eredményhirdetés lezárultáig. A nyertes adatait a nyeremény átvételéig kezeljük.

 

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

 

 

 • BIZTONSÁGI KAMERÁK

 

 

Az Ivanics Csoport székhelyén és telephelyein a szervizelés, értékesítés céljából felelősségvállalással átvett, nagy értékű autók és egyéb értékek megőrzése érdekében személy- és vagyonvédelmi okokból elektronikus megfigyelőrendszer működik.

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Élet- és balesetvédelem /Testi épség és személyi szabadság védelme/Személy- és vagyonvédelem /Kötelezettség-szegés, jogsértés, szabálysértés, bűncselekmény megelőzése, észlelése, bizonyítása/Enge-dély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése/Illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása /Panaszok kivizsgálása/Opti-mális ügyfélirányítás/

Telephely biztonságának védelme, bűnmegelőzés

Az IVANICS CSOPORT székhelyén és telephelyein (szalonjaiban) tartózkodó személyek képmása.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti ráutaló magatartás és a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés f) pontja alapján a személy- és vagyonvédelemre alapozott adatkezelői jogos érdek.

 

Az IVANICS CSOPORT székhelye és telephelyei méretére tekintettel a teljeskörű személy- és vagyonvédelmet nem lehet megvalósítani biztonsági kamerák nélkül. A kamerahasználatot indokolja a nyomozóhatóságok, valamint az esetlegesen sértett vagy kárt szenvedett magánszemély segítése is. A felvételen szereplő személyek magánszféráját az alábbi intézkedésekkel védjük:

 

1. A kamerák hangot nem rögzítenek és csak az ügyfélforgalom számára kijelölt, piktogramokkal jelzett helyeken készítenek felvételt (parkoló, bejárat, szalon, szerviz, értékesítési pontok), az emberi méltóság semmilyen körülmények között nem sérülhet;

 

2. A felvételekhez csak kijelölt személyek (az IVANICS CSOPORT ügyvezetése, az IT csoport és a portaszolgálat munkatársai) férhetnek hozzá (nézhetik vissza és dönthetnek a felvételek felhasználásáról);

 

3. A felvételen szereplő természetes személy bármikor kérhet tájékoztatást a felvételekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről

A felvételek a vagyon elleni bűncselekmények, szabálysértések, jogsértések stb. felfedezéséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kerülnek tárolásra: ez felhasználás hiányában jellemzően 7 nap, egyes kamera látószögek esetében legfeljebb 30 nap.

Felvétel továbbítására jogellenes magatartás vagy kötelezettségszegés bizonyításaként, folyamatban lévő eljárás esetén van lehetőség a lefolytató hatóságok, bíróság felé.

 

 • KÖVETELÉSBEHAJTÁS

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Követelésbehajtási eljárások lefolytatása, esetleges végrehajtási kérelem benyújtása.

Adós magánszemély neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

11. § (2) bek. a) pontja miatt.

Számlatartozás behajtásához fűződő jogos érdek.

Elévülésig.

A követelések érvényesítése érdekében jogunkban áll a lejárt követelések behajtására szakosodott követeléskezelő partnerünk szolgáltatását is igénybe venni.

 

 • WEBSHOP

 

 

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Azonosítás, regisztráció lehetővé tétele.

Felhasználói név

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

 

 

 

A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

A személyes adatokat az adatkezelő sales, marketing és raktáros munkatársai kezelhetik, az adatkezelési szabályok tiszteletben tartásával.

Kapcsolatfelvétel, vásárlás és szabályszerű számla kiállítás.

Vezeték-és keresztnév

 

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

 

Kapcsolattartás, számlázás ill. szállítás egyeztetése.

E-mail cím

 

 

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Számlázási név és cím

 

 

Házhoz szállítás lehetővé tétele.

Szállítási név és cím

 

 

Technikai művelet végrehajtása.

Vásárlás/regisztráció időpontja

 

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

 

Technikai művelet végrehajtása.

IP cím vásárlás/regisztráció időpontjában

 

Webshopban rendelt termék kiszállítása

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

A házhozszállítás lebonyolításáig.

Ld. adatfeldolgozók listáját.

Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében visszaélések ellenőrzése.

Számlázási adatok, név, e-mail cím

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Online fizetés lebonyolításáig.

Ld. adatfeldolgozók listáját.

 

 

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATAIT?

 

Az adatokat - az egyes alpontokban foglalt kivételekkel - főszabály szerint az adatkezelés céljának megszűnéséig vagy az adott hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 

KINEK TESSZÜK HOZZÁFÉRHETŐVÉ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

A kezelt személyes adatokat az IVANICS CSOPORT bizalmasan kezeli, azokat az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában harmadik személynek nem adja ki.

Az adatkezelés során az IVANICS CSOPORT egyrészt az adatok digitális tárolása miatt Informatikai Szolgáltatókat, másrészt egyéb kiszervezett tevékenységek ellátása (jellemzően futárszolgálat és autómentés céljából) adatfeldolgozókat alkalmaz az alábbiak szerint:

 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

CÉGNÉV

SZÉKHELY

webserver felhőszolgáltató

ACE Telecom Kft.

1037 Budapest, Zay u. 3.

online ügyfél elégedettségi kérdőív

Csakzo Bt.

1116 Budapest, Zsurló u.27.

ügyviteli rendszer szolgáltató

infoMátrix Zrt.

1143 Budapest, Szobránc utca 29.

termékek kiszállítása, fuvarozás

Innight Hungary Kft.

2046 Törökbálint, Hosszúrét 062 hrsz.

termékek kiszállítása, fuvarozás

NKH Trans Kft.

2636 Tésa, Ady Endre utca 11.

hostess szolgálat rendezvényeken

Ni-Ka Hostess Kft.

1196 Budapest, Rákóczi utca 100.

követelésbehajtás

Security-Expert Kft.

1053 Budapest, Magyar utca 3. 1. em. 2.

helymeghatározó szolgáltatás (GPS) nyújtója és egyben az operációs rendszer fejlesztője

ITS Protection Kft.

1142 Budapest, Szőnyi út 36.

webshop online fizetés

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

 

HOGYAN ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

Az IVANICS CSOPORT műszaki és szervezeti intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelmére a véletlen vagy törvénytelen megsemmisítéssel, véletlen elvesztéssel vagy módosítással, jogosulatlan kiadással vagy eléréssel és a törvénytelen adatkezelés bármilyen más formájával szemben.

 

AZ ÖN JOGAI

 

Ön mint természetes személy jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy az IVANICS CSOPORT milyen adatokat kezel Önről, és hogy ezen adatok kezelésének mi a célja, valamint hozzáférést kérhet ezen adatokhoz, és szükség esetén kérheti azok helyesbítését.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán, vagy reklámozás céljából került sor!

 

Önt megilleti az a jog, hogy személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljára történő kezelését bármikor és térítésmentesen megtiltsa, így tehát amennyiben Ön engedélyezte az IVANICS CSOPORTTÓL származó reklám célú kommunikációk fogadását, ezzel kapcsolatban Ön bármikor meggondolhatja magát.

 

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét!

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, ha tájékoztatást szeretne kapni az Önnel kapcsolatban kezelt adatokról, vagy ha gyakorolni kívánja a személyes adataival kapcsolatos jogait vagy a továbbiakban nem szeretne marketing kommunikációs anyagokat fogadni tőlünk, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a lent megadott elérhetőségeinken.

 

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy teljesítsük a kérelmét. Azonban egyes jogszabályi előírások, különösen a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos jogszabályok ezt megakadályozhatják, ilyen esetben erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

 

Fontos számunkra a személyes adatok megfelelő kezelése. Amennyiben Önnek a személyes adatai IVANICS CSOPORT általi kezelésével kapcsolatban panaszai lennének, célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, elsőként közvetlenül hozzánk fordulni, azok mielőbbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

 

Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést.

 

Jogainak sérelme esetén jogosult ezen kívül bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a per a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; honlap: naih.hu.

 

MIKÉNT LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

 

Az IVANICS CSOPORT adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki e-mailben vagy levélben érhető el az alábbi címeken:

Kunosné Dr. Balatoni Magdolna

E-mail

Levélcím: 1116 Budapest, Méhész u. 2-4.

Visszahívjuk?

+36

* A megadott telefonszámot nem használjuk fel későbbi, marketing célú megkeresésre.