• slidebg1

Növekedési hitelprogram

Forint alapú MNB Növekedési Hitelprogram
rövid, nem teljes körű tájékoztató

Finanszírozás devizaneme: HUF

Finanszírozási cél: kizárólag új beruházási hitel vagy pénzügyi lízing. A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja.

Célcsoport: Mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV)

A finanszírozás minimum összege: 3.000.000 HUF (ez az egyedi ügyletre igénybe vehető finanszírozási összeg alsó határa).

Maximálisan igénybe vehető forint keret: 1 milliárd forint (az NHP3 I. Pillér keretében a kapcsolt vállalkozásokkal együttesen, más finanszírozó által nyújtott finanszírozást is figyelembe véve)

Finanszírozási konstrukció: nyílt- vagy zártvégű pénzügyi lízing, illetve EU támogatásokhoz kapcsolódó beruházások esetén beruházási kölcsön. Visszfinanszírozás (visszlízing) kizárólag új beruházáshoz kapcsolódóan lehetséges, ahol az érintett eszköz a refinanszírozást megelőzően legfeljebb 30 nappal korábban került a KKV tulajdonába.

A finanszírozás ügyleti kamatlába: 2,5%

A finanszírozás igénybevételének egyéb költsége: nincs, kivéve a finanszírozó által harmadik személyeknek fizetett költségek továbbterhelése (így különösen: a közjegyzői díj, hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés díja, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.), valamint az esetleges szerződésszegésből fakadó költségek (az ÁSZF és az Általános Üzletszabályzat rendelkezései szerint).

Minimális önerő: az egyedi ügyletben előírt minimális önerő minden esetben a finanszírozó egyedi döntésén alapul. Jellemző mértéke zártvégű pénzügyi lízing és beruházási kölcsön esetén a finanszírozandó eszköz vételárának teljes ÁFA tartalma + a nettó vételár 10%-a, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a finanszírozandó eszköz nettó vételárának 10%-a + ÁFA (önerőre eső ÁFA).

Törlesztés: havonta, negyedévente vagy évi két alkalommal. Kiemelt fizetési ütem megadható (pl.: ÁFA vagy támogatás beforgatás), illetve a futamidő végén maradványérték vagy kiemelt utolsó törlesztő részlet lehetséges.

Futamidő: 36-96 hónap.

Egyéb feltételek (nem teljes körű tájékoztatás):
- a finanszírozott eszközre Casco / „All-risk” típusú vagyonbiztosítás kötése kötelező.
- EU támogatás igénybevétele esetén annak a kezdő lízingdíjat meghaladó összege kötelezően előtörlesztendő.
- Átvállalás nem lehetséges.

A részletes terméktájékoztató a http://www.autohitel.hu/nhp/ weboldalon, valamint az alábbi linken érhető el:
https://www.mnb.hu/letoltes/nhp3-termektajekoztato-2016marc7.pdf

A jelen finanszírozási ajánlat az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) által, az MNB NHP Fix keretében belföldi székhelyű KKV-k számára érhető el forint alapú, évi 2,5%-os mértékű fix ügyleti kamatozású, zárt és nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukcióban, amelyhez kötelező teljes körű CASCO biztosítást kötni, ahol a biztosítás társbiztosítottja az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. A konstrukció során a minimális finanszírozott összeg 3 millió forint, míg a választható futamidő minimum 36 maximum 96 hónap lehet. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. Az NHP Fix részleteiről az MNB (www.mnb.hu) és az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. hivatalos honlapján (www.euroleasing.hu) is tájékozódhat. Az ajánlat 2019. január 1-től visszavonásig érvényes.

Visszahívjuk?

+36

* A megadott telefonszámot nem használjuk fel későbbi, marketing célú megkeresésre.